Ett välskött solskydd håller längre

Våra serviceavtal innefattar:

  • Årlig funktionskontroll av solskyddsanläggning (1 – 2 ggr pr år efter önskemål).
  • På markiser kontrollerar vi att väven är i god kondition och att den inte vandrar i sidled vilket kan innebära skador på produkten. Även armarna ses över så att det finns spänning kvar och att inte vajrar är avrostade, gränslägen justeras så att markisen skyddas i sin kassett.
  • På fasadpersienner tittar vi på hissbanden och geiderhållare så att de sitter fast och inte är lösa
  • Kontroll av att infästning i fasaden är ok och att inte plugg eller skruvar är på väg ut.
  • Vi lyssnar efter oljud och ser om det går att åtgärda.
  • Vi kontrollerar även att rätt värden är inställda på automatiken och att givare på fasaden är intakta.
  • Visuell besiktning inom 24 tim vid serviceanmälan och vid akuta fall direkt åtgärd. Vi har egna utbildade montörer med flera års erfarenhet av rörliga solskydd.

Men framförallt så håller vi ett öga på era solskydd och rapporterar när det börjar bli dags för att byta utslitna delar och ni får möjlighet att planera kostnader i er servicebudget.

Felanmälningar görs via e-post till info@thorens.nu.

För mer information, kontakta: Per-Ove Thorén på peo@thorens.nu

Anmälan av service

1 + 7 = ?