Anmälan av service

7 + 1 = ?

Ett välskött solskydd håller längre

Våra serviceavtal innefattar:

  • Årlig funktionskontroll av solskyddsanläggning (1 – 2 ggr pr år efter önskemål).
  • På markiser kontrollerar vi att väven är i god kondition och att den inte vandrar i sidled vilket kan innebära skador på produkten. Även armarna ses över så att det finns spänning kvar och att inte vajrar är avrostade, gränslägen justeras så att markisen skyddas i sin kassett.
  • På fasadpersienner tittar vi på hissbanden och geiderhållare så att de sitter fast och inte är lösa
  • Kontroll av att infästning i fasaden är ok och att inte plugg eller skruvar är på väg ut.
  • Vi lyssnar efter oljud och ser om det går att åtgärda.
  • Vi kontrollerar även att rätt värden är inställda på automatiken och att givare på fasaden är intakta.Gällande serviceavtal: david@thorens.nu

Felanmälningar: service@thorens.nu