Zip, Vertikal & Screen

Zip, Vertikal och Screenmarkiser håller rumstemperaturen på en behagligt låg nivå och är ett optimalt bländnings- och insynsskydd.

Den lilla kasetten gör att lodräta markiser passar särskilt väl för eftermontering av solskydd när utrymmerna är små. Väven kan erhållas i flera olika färger, kvaliteter och öppningsfaktorer för god utsikt. Gemensamt för alla vävar är en mycket god värmeavskärmningseffekt.

Screenmarkis är en vertikalmarkis med en screenväv, vilket betyder en väv som är perforerad och som man då ser ut igenom. Alla reflekterar bort värme men vissa även kyla. En del är UV-tåliga och smutsresistenta tack vare en ytbehandling med akryllack. De är brandsäkra eller svårantändliga och i de fallen självslocknande. Vävarna har hög slitstarkhet.