Fasadpersienner

Fasadpersienner är ett optimalt utvändigt solskydd med en modern design. Bl.a. från Warema. Fasadpersienner är rostfria och klarar extrema väderförhållanden. Lamellerna går att ställa in i önskad vinkel inifrån och ger oavsett tidpunkt på dagen rätt ljus i rummet. Fasadpersienner skyddar mot oönskad insyn utifrån, men medger trots det nästan obehindrad sikt utåt. Lamellerna finns att få i alla möjliga färger och man kan därför designa efter hur det ska passa just ditt hus. Man kan skapa en kreativ fasadformgivning eller smälta in i den omgivande miljön. Fasadpersiennerna gör att fastigheten får låg energianvändning.

Stegband med kevlarkärna till alla fasadpersienner. Kevlarfibrerna förstärker textilbanden avsevärt och ger på så sätt en bättre stängning av lamellerna, eftersom brytpunkterna blir tydligare.